Fingerskador vanligast bland yngre

Hur gammal man är påverkar var på kroppen man skadar sig. FOTO: Colourbox.

Män råkar oftare än kvinnor ut för arbetsolyckor. Yngre skadar sig oftast i fingrarna. Det är två av resultaten från en kartläggning som gjorts av Afa Försäkring.

Yngre arbetstagare skadar sig oftast i händer och fingrar. Bland äldre anställda är det vanligt med skador i arm, skuldra och rygg.

Det framgår av ny statistik från Afa Försäkring. Bolaget har kartlagt de 25 392 allvarliga arbetsolycksfall som inträffade 2018 och 2019. Olyckorna ledde till minst en månads sjukskrivning och/eller bestående nedsatt arbetsförmåga. De har godkänts som arbetsskador enligt TFA.

Undersökningen visar på markanta ålders- och könsskillnader. I åldern 16–25 år handlar över hälften av olycksfallen om skador i fingrar, händer och handleder. Ju äldre de anställda blir ökar andelen skador i nacke, arm, skuldror och rygg. I gruppen 56–64 år står de för cirka 30 procent av olycksfallen. Äldre råkar också oftare ut för allvarliga olycksfall. De vanligaste är fallolyckor.

64 procent av arbetsolyckorna drabbar män. De arbetar framförallt inom industrin och byggsektorn. 24 procent av männens skador är fingerskador. Kvinnor skadar sig oftare än män i armarna. De får även oftare psykiska besvär efter ett olycksfall. Det handlar till exempel om stressreaktioner efter hot och våld samt efter nålstick i vården som innebär smittorisk.

//JONAS FOGELQVIST