Fack kräver ny lag efter kraftverksolyckor

Kraftstation

Hittills i år har fem dödsolyckor inträffat i kraftverks-branschen. Nyligen dog en 25-årig tekniker efter en strömgenomgång.

Elektrikerna och Seko kräver en lagändring som garanterar säker drift och underhåll för elmontörerna. Man vill också att Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket börjar samarbeta.

Idag råder en ohållbar situation där händelser hamnar mellan stolarna, eftersom det är oklart om det som skett är en olycka eller en elolycka. Det skriver förbundsordförandena Jonas Wallin, Elektrikerna och Valle Karlsson, Seko i ett öppet brev i tidningen Elektrikern.

De vill att arbetsorganisatoriska och bakomliggande olycksorsaker utreds, t ex långa entreprenörskedjor och hård konkurrens vid upphandling till lägsta pris.

Samtliga omkomna har varit anställda på entreprenadbolag.

”Våra elmontörer jobbar långa pass, reser långa sträckor och tar hand om stora geografiska områden. Ingen tar ansvar, eller vet var ansvaret ligger, när entreprenörer anlitar underentreprenörer som i sin tur anlitar underentreprenörer.”, skriver facken.

De efterlyser en lag som ser till att nät- och produktionsbolag måste ha egen personal, dels för tillsyn, drift och underhåll, dels för att klara säkerheten för dem som jobbar på anläggningarna.

I år har följande olyckor inträffat:

I maj drunknade en servicetekniker i en kraftverksdamm vid sk rondering.

I september träffades två anställda vid olika tillfällen av fallande träd vid röjningsarbete.

I oktober dog en tekniker i samband med byte av en gammal transformator mot en ny markstation.

I oktober drunknade en man i en kraftverksdamm.

//EVA BERLIN