Få har riktlinjer för nåbarhet på semestern

Väldigt få akademiker vet hur tillgängliga de förväntas vara under semestern. Bara var sjunde akademiker säger att det finns riktlinjer på jobbet för om de ska kunna nås på mejl eller mobil utanför ordinarie arbetstid.

Det framgår av en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Saco. 14 procent av de tillfrågade sade att det finns sådana riktlinjer på deras arbetsplats. 69 procent svarade ”nej” och 17 procent ”vet ej”.

Saco:s ordförande Göran Arrius säger i ett pressmeddelande att det måste till en bättre dialog på arbetsplatserna om dessa frågor. Inte minst mot bakgrund av att akademiker nu står för den största ökningen av sjukfrånvaron, och att hälften av sjukskrivningarna beror på psykisk ohälsa.

– Semestern ska vara en tid för återhämtning. Otydliga förväntningar riskerar att leda till stress.