Få 65-plussare i största yrkena

Få 65-plussare i största yrkena

Dataspecialister och förskollärare är två av de vanligaste yrkena i Sverige. Mycket få av dessa håller efter 65 år.

Undersöker man Sveriges tio vanligaste yrken visar det sig att i flera av de riktigt stora branscherna är det få som är över 65 år. Det gäller t ex gruppen förskollärare/fritidspedagoger och dataspecialisterna, där bara omkring 1 procent av de 85 000 respektive 98 000 anställda, är så gamla.

Det framgår av Du&jobbets nya undersökning, där vi för första gången kan redovisa yrkena för de 106 000 över 65 år som fortfarande har en anställning.

Arbetsvillkoren skiljer mellan yrken och avgör om du kan jobba kvar efter 65 år. Oftast handlar det om arbetsmiljöer, ibland kan det vara krav på ungdom. Det senare gör att det t ex bara finns en enda anställd fotomodell över 65 år! Se listan nedan.

Läs mer om undersökningen här och i Du&jobbet nr 1.

SVERIGES STÖRSTA YRKEN (Antalet 16-74 år) 

Vård- och omsorgspersonal. 497 400 anställda (2,1% är 65-74 år), Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.  207 550 (1,2% är 65-74), Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 184 721 (2% är 65-74), Ingenjörer och tekniker. 122 663 (3,2% är 65-74), Byggnads- och anläggningsarbetare. 106 322 (2% är 65-74), Företagsekon, marknadsför och personaltjänstemän. 105 901 (3,2% är 65-74), Fordonsförare. 99 321 (5,1% är 65-74), Dataspecialister. 97 787 (1% är 65-74), Byggnadshantverkare. 94 130  (2,8% är 65-74), Övrig kontorspersonal. 86 422  (2.9 % är 65-74), Förskollärare och fritidspedagoger. 85 280 (1,1 % är 65-74). (Av samtliga anställda i åldern 16-74 år är 2,5 % över 65 år).

Så många anställda 65-74 åringar finns i yrket  

Fotomodeller m.fl. 1
Koreografer och dansare 2
Torg- och marknadsförsäljare 4
Industrirobotoperatörer 6
Processoperatörer, glas och keramiska produkter 15
Garvare, skinnberedare och skomakare 19
Skulptörer, målare m.fl. 30
Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 30
Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 32
Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 33
Grovarbetare inom bygg och anläggning 50
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 55
Fiskare och jägare 57
Däckspersonal  62
Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 66
Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 72
Matematiker och statistiker 75
Resevärdar m.fl. 76
Processoperatörer, kemisk basindustri 76
Regissörer och skådespelare 81
Grafiker m.fl. 87
Pastorer 90
Formgivare 92
Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 93
Lokförare m.fl. 106
Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 107
Chefstjänstemän i intresseorganisationer 116
Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 117
Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 120
Processoperatörer vid stål- och metallverk 123
Slaktare, bagare, konditorer m.fl.                  124
Biblioteksassistenter m.fl. 133
Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 136
Finmekaniker m.fl. 160
Militärer 171
Godshanterare och expressbud 171
Lantmästare, skogsmästare m.fl. 179
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 182
Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 189
Processoperatörer, trä- och pappersindustri  204
Fysiker, kemister m.fl. 206
Maskinoperatörer, trävaruindustri 213
Samhälls- och språkvetare 219
Övriga maskinoperatörer och montörer 224
Brevbärare m.fl. 229
Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 234
Kassapersonal m.fl. 234
Skogsbrukare 237
Poliser 240
Högre ämbetsmän och politiker 247
Piloter, fartygsbefäl m.fl. 248
Renhållnings- och återvinningsarbetare 248
Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 250
Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 252
Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 269
Biomedicinska analytiker 290
Datatekniker och dataoperatörer 298
Handpaketerare och andra fabriksarbetare 299
Andra lärare och instruktörer 302
Smeder, verktygsmakare m.fl. 312
Driftmaskinister m.fl. 326
Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 372
Administratörer i intresseorganisationer 384
Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 407
Präster 414
Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 415
Övriga servicearbetare 421
Säkerhetspersonal 436
Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 507
Djuruppfödare och djurskötare 525
Speciallärare 535
Montörer 560
Köks- och restaurangbiträden 567
Agenter, förmedlare m.fl. 574
Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 607
Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 615
Storhushålls- och restaurangpersonal 627
Kundinformatörer 668
Journalister, författare, informatörer m.fl. 698
Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 702
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 734
Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 736
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 878
Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 893
Lager- och transportassistenter 903
Växtodlare inom jordbruk och trädgård 907
Jurister 917
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 967
Förskollärare och fritidspedagoger 988
Dataspecialister 997
Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 1032
Städare m.fl. 1045
Maskin- och motorreparatörer 1068
Maskinförare 1225
Kontorssekreterare och dataregistrerare 1234
Psykologer, socialsekreterare m.fl. 1372
Chefer för särskilda funktioner 1674
Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 1678
Sjuksköterskor 2006
Bokförings- och redovisningsassistenter 2159
Byggnads- och anläggningsarbetare 2173
Grundskollärare 2282
Universitets- och högskollärare 2366
Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 2489
Administratörer i offentlig förvaltning 2510
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 2537
Drift- och verksamhetschefer 2552
Övrig kontorspersonal 2569
Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 2618
Byggnadshantverkare                  2720
Gymnasielärare m.fl. 2721
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 3492
Hälso- och sjukvårdsspecialister 3586
Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 3842
Ingenjörer och tekniker 4091
Chefer för mindre företag och enheter 4281
Fordonsförare 5376
Vård- och omsorgspersonal 10707
Totalt över 65 år 106 508