Därför stör kafébrus mindre än kollegorna

Varför har du lättare att koncentrera dig på ett brusigt kafé än i sorlet i ett öppet kontorslandskap? Svaret är att det handlar om vem som pratar omkring dig.

Många har noterat att det går att koncentrera sig och fokusera väl även i stimmiga miljöer, exempelvis ett kafé. Samtidigt kan det vara svårt att få till samma fokus i ett öppet kontorslandskap på jobbet. Sorlet från kollegorna blir nu i stället störande och gör det svårt att finna koncentration. Så vad beror det på?

Enligt den amerikanska tidningen Harvard Business Review handlar det om vem som pratar i bakgrunden. Bland kollegor i ett kontorslandskap är det svårt att inte bli indragen i samtal, att titta efter vem som kommer och går eller att mot sin vilja lyssna på vad kollegor säger. På ett kafé har man oftast okända människor runt sig, vilket gör att man inte har samma intresse för omgivningens rörelser och samtal.

Vid kreativitetsmätningar har man även kommit fram till bakgrundsljud på runt 70 decibel (ungefär samtalston) faktiskt gav bättre resultat än både tystnad och högre ljudnivåer.

”Lärdomen här att den ideala platsen för fokuserat arbete inte är en plats fri från oväsen, utan en plats fri från störningar”, skriver författaren David Burkus i artikeln i Harvard Business Review.

Han fortsätter:

”Rätt nivå av bakgrundsljud – inte för högt och inte total tystnad – kan faktiskt förstärka en persons kreativa förmåga.”

//OSCAR MAGNUSSON

Läs mer om öppna kontorslandskap här.