Detta kan få oss att byta jobb

Plånboken väger tungt i jobbdiskussionen.

Högre lön är den i särklass viktigaste anledningen till att anställda skulle tänka sig att byta jobb. Men kortare arbetsresor smäller också högt, framförallt i Stockholm.

Blocket har i samarbete med Kantar Sifo frågat 1000 yrkesverksamma svenskar vad som skulle få dem att tänka sig att byta jobb. Högre lön var den i särklass starkaste faktorn, 58 procent kunde tänka sig att byta jobb av den anledningen. Möjlighet att lära sig något nytt (22 procent), bättre geografiskt läge (17 procent) och nya arbetsuppgifter (17 procent) var andra faktorer som hamnade högt på listan. I Stockholm kunde 23 procent tänka sig att byta jobb för att få smidigare arbetsresor. De svarande kunde välja ett eller två alternativ.

Generellt trivdes de flesta ganska bra på sina arbetsplatser och bara fem procent uppgav att de inte ville vara kvar på sin nuvarande arbetsplats. När Blocket/Sifo frågade vad som vilken/vilka faktorer som främst bidrog till att man ville stanna på sin arbetsplats var arbetsuppgifter det viktigaste. 27 procent uppgav detta svar. Även kollegorna och känslan att man var duktig på det man gjorde var viktigt för många.

//OSCAR MAGNUSSON

FAKTA/ Här är faktorerna som skulle få flest att fundera på att byta jobb. De svarande kunde välja ett eller två alternativ.

  • Högre lön (58 procent)
  • Ökade möjligheter att lära nytt (22 procent)
  • Bättre geografiskt läge (17 procent)
  • Nya arbetsuppgifter (17 procent)
  • Mer flexibla arbetstider (10 procent)
    Källa: Blocket/Sifo