Det går att röra sig mer på kontor

Det går att röra sig mer på kontor

Riktade insatser minskar kontorsanställdas stillasittande med mer än en timme. Det framgår av ett nytt forskningsprojekt.

Vi rör oss allt mindre och sitter allt mer. Att sitta för mycket still ökar risken för diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, övervikt och att dö i förtid. Men det finns insatser som kan minska stillasittandet – åtminstone på arbetsplatserna.

Det framgår av ett projekt i Danmark kallat ”Take a Stand!”  I försöket deltog 317 anställda på fyra olika kontorsarbetsplatser, som jämfördes med en kontrollgrupp. Efter en månad i projektet hade sittandet under en vanlig arbetsdag minskat med 71 minuter för deltagarna. Efter tre månader var minskningen 48 minuter lägre än i kontrollgruppen. Kroppsfettet var då också lägre bland deltagarna i projektet.

Åtgärderna i försöket riktades mot att uppmuntra till gå- och ståmöten, använda höj- och sänkbara bord flitigare och skicka uppmuntrande påminnelser på sms och e-post. Kontoret skulle också ha ett gemensamt mål för insatserna – detta för att öka gemenskapen och ge stöttning.

Alla arbetsplatser valde en lokal ambassadör som skulle driva på och följa upp insatserna. Cheferna var också med från början, något som forskarna såg som viktigt för att projektet skulle lyckas. Den fysiska arbetsmiljön ändrades, så att det blev möjligt att variera arbetet och mötesplatserna.

Studien har redovisats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Epidemiology.