De skadar sig när de hjälper andra

Personliga assistenter och undersköterskor  har störst risk för att råka ut för en olycka med en annan person. Ofta sker det i samband med att en patient eller brukare ska lyftas eller förflyttas, och nacken eller ryggen skadas. Det framgår av Afa Försäkrings rapport Olycksfall i människonära arbetssituationer.

Att göra illa sig när man hjälper en annan person är en av de vanligaste orsakerna till olycksfall bland kvinnor. Det sker framför allt i yrken inom vård, skola och omsorg. Ett vanligt exempel är att dras med när en patient faller. Risken att drabbas är mer än fem gånger så hög för kvinnor som för män. Skillnaden beror troligen att männen som jobbar i dessa yrken är yngre och skadar sig mindre, om de t ex skulle falla.

Mer än hälften av alla sysselsatta män i de tre yrkesgrup­perna personliga assistenter m fl, barnskötare m fl och är under 36 år, medan motsvarande andel för kvinnor är 35 procent. De vanligaste skadorna är frakturer, vridningar, stöt- och krosskador. De flesta sker på nacke och rygg, men även i huvud, hals och ansikte. Olycksfallen är jämfört med andra händelser oftare allvarliga, 69 procent för kvinnor och 65 procent för män.

I gruppen undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter inträffade 2268 olyckor eller 55 procent av samtliga. På andra plats kommer barnskötare och fritidsledare.

Lärare och skolledare råkade ut för 218 olyckor.

Statistiken som redovisas avser endast godkända arbets­skador där olycksfallet har inträffat under arbetstid.

//EVA BERLIN