Därför begravs vi allt mer i pappersarbete

Därför begravs vi allt mer i pappersarbete

En sjuksköterska på en vårdcentral använder bara 20 procent av arbetstiden till att träffa patienter. Ett exempel på hur administration tar allt mer tid och allt fler yrkesgrupper begravs i papper.

Som en del i projektet ”Begravd i papper” har Anders Ivarsson Westerberg, docent vid Södertörns högskola, studerat cirka 450 anställda på elva vårdcentraler i fyra landsting. Det preliminära resultatet visar att cirka 30 procent läggs på direkta möten med patienterna, 35 procent är s k indirekt patienttid – hantering av kallelser, remisser, osv, medan övrig tid går åt till möten, arbetsplatsträffar mm. Resultatet är ett genomsnitt för samtliga yrkesgrupper på vårdcentralen. Sjuksköterskor exempelvis träffar patienter öga mot öga bara 20 procent av arbetstiden.

Liknande tendenser finns inom skolan. Där visar tidsanvändningsstudier att bara hälften av tiden går åt till direkt elevarbete.

Tre trender märks i administrationssamhället, enligt Anders Ivarsson Westerberg:

  • Det administrativa arbetet har ökat.
  • Förutsättningarna har förändrats, främst genom IT-utvecklingen.
  • Arbetet har omfördelats. Det har skapats nya kategorier av professionella administratörer. Samtidigt har det också skett en amatörisering, genom att administrationen trängt in i kärnverksamheten.

Att byråkratin växer beror framför allt på en längtan att styra organisationen på ett optimalt sätt, menar Anders Ivarsson Westerberg. Det leder till att det krävs en rad system för styrning och kontroller.