Chefers arbetsmiljö ska granskas

Om chefer inte mår bra har de sämre förutsättningar att leda . FOTO: Adobe Stock

LEDNING Pressade chefer får svårt att stötta sina medarbetare, påpekar Arbetsmiljöverket. Nu gör verket 900 inspektioner runt om i landet.

Sex av tio chefer har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och lika många anser att de måste vara tillgängliga på telefon efter arbetstid, enligt Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljöundersökning. Nu granskar myndigheten chefernas arbetsbelastning, arbetstider, och området kränkande särbehandling.

– Chefer glöms ofta bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och om cheferna inte mår bra har de också sämre förutsättningar att leda sina medarbetare. Ett hållbart arbetsliv måste inkludera alla på arbetsmarknaden, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande där myndigheten presenterar sin inspektionsinsats.

Arbetsmiljöverket ska göra 900 inspektioner runt om i landet. Konsultverksamheter, reklambyråer och huvudkontor inom privat sektor är verksamheter som ska inspekteras.

Enligt Arbetsmiljöverket är de första linjens chefer, de operativa cheferna som är närmast chef över medarbetarna, ofta pressade både uppifrån och nerifrån i organisationen.

//KARIN NILSSON