Tid saknas för arbetsmiljöarbete

Chefer och skyddsombud vill ha mer tid för arbetsmiljöAllt fler har systematiskt arbetsmiljöarbete, men många får inte den tid och kunskap som behövs, visar Prevents arbetsmiljörapport 2012.

Nio av tio chefer uppger att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på deras företag – en fördubbling sedan 1996. Allra mest ökar det hos småföretagen. Jämförelsen gäller internkontroll, dåtidens motsvarighet till systematiskt arbetsmiljöarbete.Över 900 skyddsombud och chefer deltog i undersökningen.

Nästan hälften av cheferna och fyra av tio skyddsombud uppger dock att de inte har den tid som behövs för arbetsmiljöarbetet. Kunskaperna är dessutom begränsade, säger tre av tio skyddsombud och chefer. Inom den privata servicenäringarna samt vård- och omsorgssektorn upplevs störst brist på tid och kunskaper.