Bullriga kontor ger sämre prestation

Bullrigt kontor ger sämre prestationDen som arbetar i kontorslandskap presterar sämre och blir tröttare. Det är bakgrundsljudet som stör.

Det framgår av ny forskning från Högskolan i Gävle. Doktoranden Helena Jahncke visar i sin avhandling att normala ljudnivåer och bakgrundsprat i kontorslandskap leder till sämre prestationer, framför allt när arbetsuppgifterna kräver koncentration. Det är sådant som att söka information, repetera och memorera uppgifter som påverkas mest av bakgrundsljud, enligt avhandlingen.

– Vi har sett att prestationen försämras två till tio procent om det går att uppfatta vad kollegor i bakgrunden säger jämfört med om talet inte går att urskilja, säger Helena Jahncke.

Sämre prestationer i kontorslandskap innebär också att arbetsgivaren förlorar pengar. En prestationsminskning med enbart två procent innebär att ett företag med 110 anställda, med en månadslön på i snitt 25 500 kronor, skulle förlora cirka 1 miljon kronor om året, enligt avhandlingen.

Till detta ska läggas kostnader för sämre hälsa och sjukfrånvaro om personalen tröttas ut till följd av bakgrundsljudet i kontorslandskapet.

Läs mer om buller i nästa nummer av Du&jobbet, artikeln ”Tyst buller gör oss dumma”.