Brister hos hälften av inspekterade byggföretag

Vid myndighetsgemensamma kontroller av byggarbetsplatser runt om i landet uppdagades ett stort antal arbetsmiljörisker. Ett tiotal förbud mot fortsatt arbete utfärdades. 25 av 200 kontrollerade arbetare saknade arbetstillstånd.

Många arbetsmiljörisker upptäcktes på inspekterade byggen. FOTO: Colourbox.

Det fanns brister i arbetsmiljöarbetet hos 50 av 100 inspekterade byggföretag. I tiotal fall var bristerna så allvarliga att det utfärdades omedelbart förbud mot fortsatt arbete. Det gällde framförallt arbete på hög höjd där det saknades fallskydd.

Det blev ett av resultaten när Arbetsmiljöverket tillsammans med Polisen och Skatteverket under andra hälften av april genomförde oanmälda inspektioner på byggen runt om i landet. Ett 60-tal byggarbetsplatser besöktes. På många platser arbetade flera olika entreprenörer.

Bland de arbetsmiljörisker som upptäcktes fanns förutom bristande fallskydd; otillfredsställande hantering av kemikalier, farliga maskiner och att arbetstagare riskerade att andas in ohälsosamt damm.

200 byggnadsarbetare kontrollerades av polisen. 25 av dem saknade arbetstillstånd.  Flera av dem har nu utvisats. Polisen misstänker ett organiserat upplägg.

Skatteverket kontrollerade samtidigt ett stort antal av de företag som var verksamma på arbetsplatserna. 40 procent av dem visade sig ha brister i personalliggarna.

//JONAS FOGELQVIST