Bråkiga datorer stör lärare

bråkiga datorer stör lärare

Strul med datorer och annan teknik stjäl värdefull arbetstid för lärarna. Det framgår av en ny undersökning.

Studien bygger på frågor till 291 lärare i två kommuner i Skåne, från förskoleklass till gymnasiet. De har svarat på hur de använder teknik i arbetet och hur den fungerar. Resultatet är att mycket tid går åt enbart till krånglande datorer.

Enligt Carola Aili, forskare vid Högskolan i Kristianstad, kostar teknikstrulet 818 arbetstimmar för lärarna. Det motsvarar 5 tjänster. Alltså 5 av 291 lärartjänster går åt till att hantera teknikproblem.

Enligt undersökningen drabbas också eleverna av krånglet, genom sämre undervisning.

I de undersökta skolorna fanns ändå en god tekniksupport och bra kvalitet på de saker som användes. I skolor med sämre tekniska lösningar skulle undervisningen försämras än mer.