Behandlas kvinnor och män olika i kommuner?

Behandlas kvinnor och män olika i kommuner?Arbetsmiljöverket ska göra en stor granskning av arbetsmiljön i kommunernas hemtjänst och tekniska förvaltningar.

Tanken är att se om arbetsgivarna löser problem med mäns och kvinnors arbetsmiljö på olika sätt.

Arbetsmiljöverkets inspektioner genomförs i omkring 50 kommuner. Tillsynen sker parallellt mellan arbeten inom den kvinnodominerande hemtjänsten och de tekniska förvaltningarna, med mest manliga anställda. Bakgrunden till granskningen, enligt Arbetsmiljöverket, är att forskning visar att personal inom kvinnodominerade yrken har svårare att kunna påverka sin arbetsmiljö än anställda inom mansdominerade yrken.

Arbetsmiljöverket vill se om det finns skillnader i arbetsmiljön och ta reda på hur arbetsgivarna löser problemen.

Hemtjänst och teknisk förvaltning har högst risk för arbetsolyckor i förhållande till övrig kommunal verksamhet. Vanligaste olyckorna för bägge områdema är fall, men även belastningsbesvär är vanliga.