Bara var tredje är bra på att minska lyft

Bara var tredje är bra på lyftDet är stora brister i arbetsgivarnas arbete med att minska personalens belastning av tunga lyft och svåra arbetsställningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets inspektioner.

Av drygt 700 undersökta företag och organisationer hade bara tre av tio arbetsgivare en god arbetsmiljö och undvek Arbetsmiljöverkets anmärkningar. De övriga hade någon typ av brister, i snitt ställdes tre krav per arbetsplats.

Många arbetsgivare hade inte undersökt riskerna med ergonomin, som t ex antal lyft per dag, arbetsställningar och hur tungt personalen lyfte.

De företag som inspekterades fanns i bl a livsmedelsindustrin, hotell, tvätterier, tillverknings- och fordonsindustrin. Gemensamt för arbetsplatserna är manuell hantering och repetitivt arbete.

Bakgrunden till inspektionen, som är en del av Arbetsmiljöverkets fyraåriga uppdrag om kvinnors arbetsmiljö, är att många kvinnor har monotona arbeten där risken för besvär i muskler och leder är stora.

Enligt den senaste arbetsmiljöundersökningen så har cirka en tredjedel av kvinnorna på den svenska arbetsmarknaden ont varje dag på grund av påfrestande arbetsställningar. Många har också ont på grund av tungt arbete och ensidiga arbetsrörelser.