Balans i tid varnar för ohälsosam arbetsbelastning

ANNONS. Verktyget Balans i Tid växte fram ur behov från tiden vi arbetade som chefer inom offentlig sektor. Vi saknade ett enkelt sätt kunna identifiera medarbetarnas arbetsbelastning.

Här syns chefens startsida av Balans i Tid, härifrån kommer man åt alla delar av verktyget.

Det talas mycket om att arbeta proaktivt för att stoppa utbrändhet, men man kommer ofta in för sent. Följden är att vi måste lägga mycket resurser på sjukskrivningar och rehabilitering. Kostnaden är enorm för både individen och samhället.

Färg står för upplevelse
Balans i Tid fångar upp ohälsosam belastning. Medarbetarna registrerar med hjälp av färgkodning sin upplevelse i en app. Idén kommer från stoppljusmodellen, som används flitigt i skolor och LSS-verksamhet. Genom att en färg står för en förutbestämd upplevelse så avdramatiserar man känslan och alla är medvetna om vad som finns bakom färgen.

Robert Vohner, David Jönsson. Foto: Rebecca Wallin/Fri kommunikation.

Vi började testa metoden på personalmöten för att stämma av medarbetarnas situation. Effekten blev effektivare möten, men också möjlighet att fånga upp medarbetare som upplevde en hög arbetsbelastning för att kunna sätta in åtgärder. Vi arbetade då med manuell hantering och registrering i excelfiler vilket var tidskrävande.

Utvärderar regelbundet
Tillsammans med apputvecklare Joel Jensen utvecklade vi verktyget till en webbsida för chefen och en app för medarbetaren. Idag testar flera arbetsplatser Balans i Tid och vi utvärderar regelbundet tillsammans med cheferna. Detta har gjort att vi kunnat slipa på verktyget för att nu kunna lansera det fullt ut.

Joel Jensen. Foto:Rebecca Wallin/Fri kommunikation.

Att chefen agerar utifrån de signaler man får är oerhört viktigt för att verktyget ska få full effekt. Om en medarbetare alltid registrerar röd, som står för varning för hög arbetsbelastning, så måste chefen fånga upp denna och i dialog med medarbetaren hitta en lösning. Sätter du som arbetsgivare personalen i första rummet så får du också en positiv effekt på kvalitet och ekonomi.

Genom att över tid följa upp arbetsbelastning ges en tydlig bild av hur individer och grupper mår. Genom att följa statistik så kan du också ha med detta vid resursplanering och verksamhetsutveckling. 70 procent av alla förändringar misslyckas för att det inte finns energi i organisationen. Gör man förändringar vid rätt tidpunkt ökar sannolikheten för att lyckas på sikt.

Text: David Jönsson

ENKELT ATT FÖLJA ARBETSBELASTNINGEN

Appen Balans i Tid fungerar som ett varningssystem för att fånga upp ohälsosam arbetsbelastning i personalgrupper. Medarbetarna registrerar sin dagsaktuella upplevelse snabbt och enkelt i appen med syfte att identifiera upplevd arbetsbelastning.

Verktyget ger dig som arbetsgivare möjlighet att systematiskt följa upp medarbetarnas arbetsbelastning. På detta sätt kan du som chef också tidigt åtgärda eventuella risker i arbetsmiljön. Även medarbetarna kan se varandras senaste registreringar för att kunna stötta och hjälpa varandra. På chefens sida kan man bland annat administrera sina grupper, följa upp statistik och dokumentera åtgärder.
Läs mer på balansitid.se

DEN HÄR TEXTEN ÄR ETT ANNONSSAMARBETE MED BALANS I TID