Arbetsgivare ska betala mer för långtidssjuka

NYHET_sjukt_160407

Efter tre månaders sjukskrivning ska arbetsgivaren stå för en fjärdedel av kostnaderna. Det föreslår regeringen. Förslaget får dock hård kritik från arbetsgivarhåll.

De ökande sjuktalen i Sverige vill regeringen bryta genom att låta arbetsgivaren stå för en del av kostnaderna för långa sjukskrivningar. Regeringen kallar det för hälsoväxling och det innebar att arbetsgivaren kommer att få betala 25 procent av sjukpenningkostnaderna för en anställd vars sjukskrivning överstiger 90 dagar. I kompensation sänks arbetsgivaravgifterna för samtliga. Tanken är ett aktivt arbete för bättre arbetsmiljöer och mindre sjukfrånvaro ska löna sig.

Det nya förslaget påverkar främst offentliga arbetsgivare, eftersom det är där som ohälsotalen är störst. SKL (Sverige Kommuner och Landsting) kritiserar regeringens planer. Förslaget kommer inte att minska sjukfrånvaron. Istället riskerar det stänga människor ute från arbetsmarknaden, enligt SKL.

– Medfinansiering har prövats tidigare och det finns inga belägg för att det ledde till att fler sjukskrivna återgick i arbete. Istället blev det svårare för personer med ökad risk för ohälsa att få arbete när arbetsgivare blev mer försiktiga vid rekrytering, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

En dålig idé, som bör hamna i papperskorgen. Det är omdömet från Svenskt näringslivs socialförsäkringsexpert Catharina Bäck. Det ökar företagens kostnader och försvårar möjligheterna till arbete för människor med sjukdomshistorik eller funktionsnedsättning, menar hon.

Regeringen föreslår vissa undantag från de nya reglerna:

Små arbetsgivare ska skyddas från allt för höga kostnader genom ett fribelopp.

Personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas från arbetsgivarens kostnadsansvar. Det gäller även personen som har en anställning med någon form av stödåtgärd. Man vill motverka risken att de med sämre hälsa eller risk för det inte blir anställda.

Arbetsgivare ska inte bära kostnader för enkla sjukfall som i regel inte har något samband med jobbet, t ex benbrott eller långvariga influensor.

Regeringen öppnar också för möjligheten att parterna hittar en egen lösning för att få arbetsgivare att ta ansvar och leda till färre sjukskrivningar. Skulle en sådan överenskommelse bli möjlig väljer regeringen den vägen i stället för att lagstifta.