Arbetsgivare för snabba att sparka i Facebook-mål

Arbetsgivare för snabba att sparka i Facebook-målSamtliga som blivit av med jobbet efter inlägg i Facebook eller bloggar, och som har fått saken prövad i domstol, har fått skadestånd.

Arbetsgivarna är ofta för snabba med att sparka eller omplacera personal som använt sociala medier på ett sätt som ansetts olämpligt. Det visar en sammanställning som TCO-tidningen har gjort av de fem domslut som finns inom området.

Arbetsgivarna kan ha övertolkat lojalitetsplikten i arbetsrätten.

– De har uppenbarligen gjort det i de här fallen i alla fall, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Tre av fallen rör offentliganställda som har bloggat, en av dem var polisen som kallade sig Farbror Blå och som bloggade på ett sätt som ansågs obscent och skadligt för arbetsgivaren.  Även han fick skadestånd.

De två fall som
rörde privatanställda ledde också till skadestånd, trots att lojalitetsplikten går före yttrandefriheten inom den privata sektorn.

Almegas arbetsrättsjurist Lars Bäckström säger dock till TCO-tidningen att han anser att arbetsgivarsidan inte har missbedömt lojalitetsplikten. I t ex fallet med friskolerektorn som la ut bilder med sexuella antydningar, samt var med i Facebookgrupper som ”Vi som är sexgalna”, handlade det även om hur man gick tillväga.

– AD säger att om skolan först varnat rektorn och bett honom ta bort det som gick att koppla till arbetsgivaren och han inte gjort det, då hade det varit rätt att säga upp, säger Lars Bäckström.