8 av 10 tjänstemän gillar jobbet

8 av 10 tjänstemän gillar jobbet

De allra flesta tjänstemän är nöjda med sitt jobb och tycker det är meningsfullt. Men det är stora skillnader mellan olika grupper. Det framgår av en ny rapport från TCO.

Organisationen har sammanställt uppgifter från SCB och Arbetsmiljöverket i rapporten Friskt jobbat – allt att vinna! Enligt den är åtta av tio tjänstemän nöjda med sitt arbete. Nästan lika många tycker det är meningsfullt. Hälften av tjänstemännen säger att de har möjlighet att lära nytt och utvecklas i arbetet.

Arbetsvillkoren skiljer sig mellan olika tjänstemän. Kvinnor har i dubbelt så hög utsträckning som män arbeten med hög anspänning (höga krav och låg kontroll), 42 procent jämfört med 23 procent. Detta är vanligast inom landstingssektorn, där mer än hälften, 56 procent, har ett sådant arbete.

Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män av arbetsrelaterade besvär, t ex svårt att koppla bort tankar på jobbet, sömnsvårigheter, känna olust att gå till jobbet. Det är besvär som i högre grad drabbar yngre kvinnor än äldre.

Arbetsbelastningen är en faktor som påverkar sjukfrånvaron, som nu ökar överlag. Enligt rapporten ökar förekomsten av arbetsrelaterade besvär risken för sjukskrivning. Både för kvinnor och män innebär framförallt olust att gå till jobbet en markant högre risk för sjukfrånvaro. För kvinnor med sömnsvårigheter finns också en ökad risk för sjukfrånvaro.

Övertiden är ett annat problem, som oroar TCO. 35 procent av tjänstemännen arbetar över varje vecka och rapporten visar att det både för kvinnor och män finns ett tydligt samband mellan förekomsten av olika slags arbetsrelaterade besvär och att arbeta över.

Förbunden inom TCO har drygt 1,3 miljoner medlemmar.