8 av 10 arbetsplatser missar att förebygga explosionsrisker

Omkring 1,1 miljoner svenskar jobbar på arbetsplatser där det finns trycksatta anordningar som kan explodera. Men arbetsgivarna har dålig koll på hur de ska förebygga riskerna, visar Arbetsmiljöverkets inspektioner.

Tryckkärl och trycksatta anordningar finns på många olika slags arbetsplatser – bl a i form av gasbehållare eller värmeanläggningar inom fastighetsbranschen, kylanläggningar i restaurang- och livsmedelsbranschen eller utrustning som används för att sterilisera t ex operationsutrustning inom sjukvården.

Samtidigt finns det stora risker med den här typen av anordningar. Trycket i dem kan vara mycket högt och om kärlen brister kan explosionerna orsaka stor skada. Därför måste de kontrolleras regelbundet och riskerna måste kartläggas.

Men få arbetsgivare känner till detta, trots att det 2017 infördes nya regler för just trycksatta anordningar. Detta har Arbetsmiljöverket kommit fram till efter att ha genomfört 1 400 inspektioner på arbetsplatser runt om i landet.

Cirka 80 procent av arbetsplatserna hade inte förebyggt explosionsrisker tillräckligt bra och har därför fått krav på sig, enligt Enver Berisha, projektledare på Arbetsmiljöverket.

– Vi såg att många av arbetsplatserna saknade kunskaper kring trycksatta anordningar och hur de ska identifiera riskerna med dem. Det saknades även skriftliga rutiner på många ställen. Det är allvarligt, för om en sådan här anläggning exploderar kan den i värsta fall orsaka stor skada för arbetstagarna.

Det arbetsgivaren måste försäkra sig om är att anordningen är placerad på rätt plats så att det inte finns någon risk att den skadas, menar Enver Berisha. Det ska också göras en riskbedömning, tas fram skriftliga rutiner och utföras fortlöpande tillsyn.

Dessutom måste det finnas en namngiven person som tagit del av tillverkarens bruksanvisning och som kan sköta anordningen på rätt sätt. Vissa anordningar måste också kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan.

En bransch där man ofta har dålig koll på det här är restaurang- och livsmedelsbranschen.

– Där kan tryckanordningar finnas i allt från kylanläggningar till gasbehållare som bar- och restaurangpersonal använder till att kolsyra t ex läsk och vatten. Även i tillverkningsindustrin är det vanligt med trycksatt utrustning men där har arbetsgivarna ofta bättre kunskaper, även om det finns bekymmer där också, säger Enver Berisha.

Han hoppas nu att inspektionerna, som ingår i Arbetsmiljöverkets nollvision mot dödsolyckor, skador och sjukdomar, ska ge ringar på vattnet och att arbetsgivarna skärper sitt förebyggande arbete på området.