”Här finns arbetskraft!”

DEBATT Bristande fysisk tillgänglighet och okunskap hos arbetsgivare är de bland största hindren på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Men det finns lösningar, skriver Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.