Ta tag i dålig stämning!

KONFLIKT Dålig stämning kan vara en värdemätare på att allt inte står rätt till. Ta tag i de små problemen direkt, råder Katarzyna Herd och Jakob Löfgren som forskar kring vardagsritualer, konflikter och motsägelser i svenskt kontorsliv.

Läkarintyg vid arbetsskada nonchaleras

KRITIK Arbets- och miljömedicinska specialister är kritiska mot hur Försäkringskassan bedömer arbetsskador. Trots intyg från flera läkare är det svårt att få rätt mot Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare. Du&jobbet har läst 100 domar. I 87 av fallen går rätten på Försäkringskassans linje.

Offentliganställdas skydd mot våld och hot ses över

UPPDRAG Det är inte ovanligt att offentliganställda utsätts för våld, hot och trakasserier. Polis och socialtjänsten är exempel på drabbade yrkesgrupper. Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att överväga lagändringar som minskar offentliganställdas utsatthet.