Många långtidssjuka efter covid-19

Nästan 12 000 personer blev långtidssjukskrivna för covid-19 under den första vågen av pandemin. För många av dem blev det ett långdraget förlopp, visar en ny studie från Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Friskyrken blev riskyrken

Yrken som tidigare varit bra för hälsan har förvandlats till riskyrken. Ska den psykiska ohälsan bland kvinnor i välfärdsyrken minska måste det till förändringar och inte bara på arbetsplatsen lokalt, säger forskaren Annika Härenstam.