Skyddsombudens roll splittrar partierna

VAL Bättre arbetsmiljö genom fler anställda inom välfärden. Det är partierna överens om. Flera partier vill se ökade resurser till Arbetsmiljöverket men frågan om de regionala skyddsombudens roll splittrar. Det framgår i Du& jobbets valenkät.

Debatt: Osa-föreskriften kräver annan bevisning

DEBATT Att lagföra brott mot osa-föreskriften kräver resurser och motivation att föra gedigna rättsprocesser. Det går inte att utgå från samma tankesätt som gäller för att beivra brott som har orsakat fysiska skador. Det skriver advokaten Robert Klackenborn.

’’Det är spännande med domar’’

NYTT JOBB Under våren har Du&jobbet fått en ny reporter. Karin Nilsson har redan hunnit bevaka en rad arbetsmiljödomar och djupdyka i den senaste forskningen om skyddsutrustning. Men vad är det som gör henne så engagerad i arbetsmiljöfrågor?

’’Det skaver och trycker’’

SKYDDA Stress, machokultur, fel storlek och inga fästen för fallselen. Det gör att arbetstagare inte använder personlig skyddsutrustning. Men skydd som gör arbetet krångligare och inte fungerar ihop är vanligare skäl. Det visar ny forskning.

Fortfarande oklart om arbetsskador

ARBETSSKADA Vad är en ”väl utbredd uppfattning” bland läkare med relevanta specialistkunskaper om arbetsskador? Det är en fråga som hade behövt få ett svar, menar förbundsjurist Jimmie Söndergaard.

Unik prövning efter lärarens död

RÄTTSLIGT Arbetsgivarens utredning om medarbetarens död är dålig och risken finns att någon dör av stress igen. Det menar skyddsombuden vid Högskolan i Halmstad. De vill att Arbetsmiljöverket skulle ha prövat om utredningen höll måttet. Men myndigheten säger nej.