Algoritmer för ledarskap

Är en dator som arbetsleder och ger återkoppling, en genial effektivisering? Nja, till dels möjligtvis. Det finns många risker med ett sådant upplägg, fyrkantighet är en. Men visst är det en kittlande tanke, att hitta den optimala algoritmen för ledarskap….

Satsa på modiga

Anställda som bryr sig och har mod att säga ifrån borde vara hett eftertraktade. Men visselblåsare behöver ökat skydd och får det förhoppningsvis nu när EU:s direktiv genomförs. I teorin välkomnar de flesta arbetsplatser öppna samtal och vill ha ett…

Ge skadade rätt

Fler har ont i kroppen, men färre får ersättning förarbetsskada, särskilt svårt är det för kvinnor. Arbetsskadeförsäkringen har länge kritiserats. Det är dags att något händer! Om din inkomst har minskat med minst 1/15-del som följd av en arbetsskada kan…