Vi bygger om!

Aktuell, snabb och uppdaterad men lika förklarande och fördjupande. Till hösten byter Du&jobbet namn till Allt om arbetsmiljö och får ny sajt och form. För den som tar upp en gammal Du&jobbet och bläddrar kan det först framstå som om…

I orostid

Invasion i Ukraina. På några dagar höjs krismedvetenheten i vårt land. Vår vardag fylls av begrepp som för de flesta inte brukar vara närvarande: Skyddsrum, totalförsvar, Hesa Fredrik, hybridkrig. Hybridkrig förklaras som ett krig som förs i det dolda, ofta…

Lagom är bäst

När pandemin nu klingar av och de som distansarbetat har möjlighet att komma tillbaka till kontoren är det få som tror att det kommer bli som förr. Det nya normala, det är inte så nytt längre. Många har trivts bra…

Mod åt fler

Att våga säga ifrån är inte det lättaste. Det kräver att du utstår obehaget att gå på tvärs och tar risken att det kommer surt efter. Och även om du vågar, måste någon våga lyssna. När forskare undersökt vår benägenhet…

Tillit och kontroll

Tillit är inne. Men också att mäta och rapportera så att man får kontroll. För diskussionen om de hybrida kontoren är båda begreppen centrala. När restriktionerna släpptes meddelande chefen i teknikutvecklingsföretaget att det nu var kontoret som gällde. Fem dagar…

Algoritmer för ledarskap

Är en dator som arbetsleder och ger återkoppling, en genial effektivisering? Nja, till dels möjligtvis. Det finns många risker med ett sådant upplägg, fyrkantighet är en. Men visst är det en kittlande tanke, att hitta den optimala algoritmen för ledarskap….

Satsa på modiga

Anställda som bryr sig och har mod att säga ifrån borde vara hett eftertraktade. Men visselblåsare behöver ökat skydd och får det förhoppningsvis nu när EU:s direktiv genomförs. I teorin välkomnar de flesta arbetsplatser öppna samtal och vill ha ett…

Ge skadade rätt

Fler har ont i kroppen, men färre får ersättning förarbetsskada, särskilt svårt är det för kvinnor. Arbetsskadeförsäkringen har länge kritiserats. Det är dags att något händer! Om din inkomst har minskat med minst 1/15-del som följd av en arbetsskada kan…