Vi mår sämst i öppna landskap

Delar du kontor med flera har du betydligt fler sjukdagar än om du har eget rum. Det framgår av en ny studie.

Välj rätt kontor om du vill hålla dig frisk. Det är en slutsats man kan dra av en ny forskningsstudie från Danmark.

De danska forskarna har undersökt om delade kontorsrum eller kontorslandskap leder till högre sjukfrånvaro jämfört med att sitta i ett eget cellkontor.
Studien bygger på en enkät bland 2 400 kontorsanställda i Danmark, 18-59 år. De har fått svara på frågor om vilken kontorstyp de arbetar i och hur ofta de varit sjuka.
Efter att ha tagit hänsyn  till konkurrerande faktorer som ålder, kön, vikt, rökning m m, konstaterar forskarna att vilket kontor du sitter i har samband med sjukskrivning.

De som arbetade i ett öppet landskap, med minst 6 personer, hade 62 procent fler sjukdagar jämfört med dem som satt i eget rum. Anställda i ett rum för två personer hade 50 procent fler sjukdagar och anställda i ett litet landskap på 3-6 personer, 36 procent fler dagar med sjukfrånvaro.

Rapporten är en kartläggning av läget och ger inga orsakssamband som kan förklara att sjukfrånvaron är högre i öppna landskap.
Men forskarna listar ändå några tänkbara förklaringar:

•Bullret. Det är högre ljudnivåer i delade kontor.
•Ventilationen. Varierar mellan olika kontorstyper.
•Virus. Sitter man med andra riskerar man att smittas i större omfattning.
•Psykosociala arbetsmiljön, det finns t ex ingen möjlighet att vara privat i öppna kontorslandskap, man störs lätt av andra, vilket kan skapa problem. Att dela kontor kan minska självbestämmandet, vilket är en stressfaktor.

Forskarna konstaterar att det öppna kontorslandskapet blivit populärt för att det underlättar kommunikation, men anställda och arbetsgivare får betala ett högt pris i form av sjukfrånvaro och minskad produktivitet.

Studien har redovisats i tidskriften Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

•Christina Bolin Danielsson, KTH, har visat på liknande resultat i en doktorsavhandling. I hennes avhandling har personer som arbetar i olika typer av kontor svarat på frågor om sin hälsa, sjukfrånvaro, arbetsmiljö m m. Enligt den så trivs anställda som sämst i den vanligaste formen av kontor – det mellanstora kontorslandskapet. Allra bäst trivs de med eget rum eller arbetar i flexkontor, där det går att dra sig tillbaka till ett rum.