Stressigt jobb tröttar oss även som pensionärer

Stressigt jobb tröttar oss även som pensionärer
Stress på arbetet påverkar oss långt upp i åldrarna, visar ny forskning.

I en studie, gjord i Finland, har forskarna undersökt effekterna på lång sikt av att ha ett stressigt arbete.

Undersökningen omfattar mer än 5 000 män och kvinnor som följts i 28 år. När studien började var de i arbetsför ålder, 44-55 år, och anställda i olika finska kommuner.

Forskarna fann att personer som rapporterade olika stressymptom hade betydligt större risk att få sämre funktionsförmåga i ålderdomen än de icke stressade.

De som var stressade när de var mitt i livet hade svårare att klara av vardagliga aktiviteter när de blev gamla – som att bada och klä på sig, men även mer krävande saker, som att handla. Det var också vanligare i den gruppen att de inte klarade av att ta en promenad på ett par kilometer.

Enligt forskaren, Jenni Kulmala, är det möjligt att stress ”sliter” på kroppen och därmed påskyndar människans åldrande och försämrar prestationsförmågan.

Studien har redovisats i tidskriften The Journal of Gerontology.