Stress ger mer värk men inte död i förtid

Stress ger mer värk men inte död i förtidDet är vanligt att kvinnor som stressar under lång tid drabbas av olika fysiska besvär. Det framgår av en ny studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Undersökningen ingår i den så kallade Kvinnoundersökningen, där omkring 1 500 medelålders kvinnor följts sedan slutet av 1960-talet. Den visar att var femte kvinna hade varit ständigt eller återkommande stressad under de senaste fem åren. Mest stressade var ensamstående och rökare.

Bland de stressade kvinnorna hade fyra av tio värk i muskler och leder, 28 procent led av huvudvärk/migrän och lika många hade mag-tarmbesvär.

Projektet har också uppgifter om dödsorsak bland alla kvinnor som ingår i studien. Det finns dock inga tydliga tecken på att stress leder till en ökad risk att dö i förtid.

– Den viktigaste slutsatsen är att ensamstående kvinnor, kvinnor som inte arbetar utanför hemmet och rökande kvinnor är särskilt utsatta för stress. Här ser vi ett ökat behov av förebyggande åtgärder från samhällets sida, säger Dominique Hange, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Studien har redovisats i tidskriften International Journal of General Medicine.