Stora skillnader i hälsa mellan olika yrken

Rökning var en av faktorerna man undersökte.

Den livsstilsrelaterade ohälsan är störst i omsorgsyrken samt transport- och maskinföraryrken. Även i yrken med krav på högskolekompetens skiljer sig ohälsan åt. Det visar en ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

De 72 855 männen och kvinnorna i studien var i åldrarna 18-75 år och kom från 14 olika yrkesgrupper. De genomförde en hälsoprofil-bedömning mellan åren 2014-2019.

Ohälsofaktorer som dålig kondition, fetma, högt blodtryck och daglig rökning var nästan dubbelt så vanligt inom omsorgsyrken som undersköterskor/vårdbiträden/barnskötare, och transport- och maskinföraryrken – främst lastbils- och bussförare, jämfört med högskoleyrken.

Hälsan i högskoleyrken var alltså allmänt bättre men skiljde sig åt beroende på inriktning. Utbildningsyrken som grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare hade högre samlad ohälsa än yrken inom naturvetenskap/teknik, respektive inom hälso- och sjukvård. Hälsosammast livsstil har man med andra ord i yrken som ingenjör, läkare och sjuksköterska.

Ohälsofaktorerna har i tidigare studier visat sig ha samband med både långtidssjukskrivning och kronisk sjukdom.

– Det är viktigt för både företag och samhälle att stärka hälsan för de som behöver det mest. Detta gäller inte bara livsstilsförändringar utan även arbetsvillkor och hur samhället organiseras i stort, säger Peter Wallin, vd på HPI Health Profile Institute, i ett pressmeddelande.

HPI har samlat in datan i undersökningen.

//EVA BERLIN

Läs fler hälsoartiklar här