FHV i Rehabärenden

AVSNITT 5: FHV I REHABÄRENDEN Vilken nytta har du som arbetsgivare av företagshälsovården (FHV) i rehabärenden?   Det reder rehabexperten Anna Sporrong ut i det femte avsnittet i rehabskolan. De tidigare avsnitten hittar du här till höger på sajten, genom…

Stort fokus på arbetsgivare och deras rutiner

Ett konkret redskap är en rehabhandbok och tanken med denna rehabskola är att ni kunna sätta ihop en egen rehabhandbok, dvs ett dokument som beskriver allt ifrån hur sjukanmälan ska gå till fram till det att sjukskrivningen upphör och alla aktiviteter där emellan. Låt oss följa Kalle som blir sjukskriven och vad som bör hända dag för dag i hans sjukfall.