Ökad ohälsa fick debatten att kantra

Debatten om sjukskrivningen har gått från att vara samhällets till individens ansvar. Det visar en ny rapport.

Sjukskrivning framstår numera som ett omfattande problem och en onödig kostnad. De förändringar i reglerna som genomförts de senaste åren avspeglas också i språket.

Det menar Malin Junestav, forskare vid Uppsala universitet. I en rapport för IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) har hon studerat vad som sagts om sjukskrivningar i den politiska debatten, framför allt de senaste 20 åren.

Hon konstaterar att i och med att ohälsotalet ökade så blev sjukskrivning ett politiskt och ekonomiskt problem.

På senare tid har debatten handlat om individens ansvar och att försäkringen överutnyttjats. Tidigare var fokus mer på samhälles ansvar.
I rapporten har Malin Junestav studerat texter från en rad riksdagsdebatter, utredningar m m. Utifrån dessa har hon dragit slutsatser om de politiska idéernas utveckling.

• På 50-talet var de vanligaste orden i debatten om sjukförsäkringen: frivillig, arbete och rättighet.
• Från 1990-talet och framåt har de vanligaste orden blivit: aktiva, åtgärder och ansvar.

Ladda ner rapporten Sjukskrivning som politiskt problem i värlsfärdsdebatten här.