4. Din mentala inställning avgör

Din mentala inställning avgör”Om du tror du kan göra en sak eller om du tänker att du inte kan göra en sak, så har du rätt” – Henry Ford

Hur vi mår emotionellt och mentalt är en direkt reflektion på hur väl vi klarar av att anpassa oss och utvecklas med de utmaningar som livet bjuder oss på. Ju snabbare vi klarar av att anpassa oss, dess snabbare kan vi skifta vårt tillstånd. Det omvända varandes sant också att ju snabbare vi klarar av att skifta vårt tillstånd i förhållande till en situation, dess snabbare kan vi anpassa oss och utvecklas av situationen. Det kräver många gånger att vi skiftar vår mentala attityd till situationen.

Det är denna dynamik mellan vårt emotionella tillstånd, vår mentala attityd och vårt faktiska beteende som skall utforska och ges verktyg för att skifta mer effektivt i denna livsstils lektion. I slutet kan du självuppskatta ditt emotionella och mentala välbefinnade.

En historia om tre stenhuggare som arbetade med att hugga stenar till bygget av en katedral. Alla tre var sysselsatta med exakt samma sak, men när de tillfrågades om vad de höll på med blev svaren olika:

– Du ser väl att jag hugger sten, svarade den förste argt.

– Jag förtjänar levebrödet till mig själv och min familj, blev den andres svar.

Den tredje stenhuggaren svarade:

– Jag bygger en fantastisk katedral!

En upplevelse går att betrakta från så många olika perspektiv. Det står oss alla fritt att välja oberoende vad vi gör, vilken mening vi ger det och därmed vilket tillstånd det sannolikt försätter oss i. Så frågan är vad är det du gör varje dag som berikar dig och när dig? Och varför är det så? Vad har du gjort sant kring det du gör? Vad är det som du gör varje dag som du upplever som tråkigt, trist etc? Och varför är det så? Vad har du gjort sant kring det du gör?

Kan det vara som så att det du gör inte i sig är det avgörande, utan ditt förhållningssätt till det. Frågan är då vilket förhållningssätt kan du ha just idag, just nu, kring det du skall göra, som skulle göra att det blev roligt och stimulerande? Oftast genom att vara i frågan ökar du förutsättningarna för din kreativa del att bjuda dig på nya möjligheter till hur du ser på det du gör och vad du känner när du gör det.

Testa och finn ut vad det ger dig.

För varje tanke och känsla du har som du tolkar som tråkigt eller ett problem, ställ dig frågan…

”Vad skall till för att det här blir givande?”

Mentalt/emotionellt välbefinnande

Hur ofta upplever du:

AldrigSällanIblandRegelbundetStändigt
1. Att du blir stressad om du har ont12345
2. Negativa eller kritiska tankar om dig själv12345
3. Humörsvängningar eller känsloutbrott12345
4. Att du är deprimerad eller ointresserad12345
5. Oro för småsaker12345
6. Obeslutsamhet eller problem med att tänka/koncentrera dig12345
7. Vag rädsla eller osäkerhet12345
8. Rastlöshet eller oro; svårigheter att sitta

stilla

12345
9. Sömnproblem12345
10. Återkommande tankar och drömmar12345

Mellan 10 0ch 20 du är i utmärkt emotionell form, fortsätt med den livsstil du redan har.

Mellan 20 och 30 du behöver se över din livsstil och ändra hur du tänker, andas, äter & rör dig rätt för just dig.

Mellan 30 och 40 du behöver uppsöka någon som ger dig stöd att förändra din livsstil.

Mellan 40 och 50 du behöver uppsöka hälso & sjukvården.

Martin Fransson