Hundar minskar jobbstress

Hundar minskar jobbstressTar du med dig hunden till jobbet så mår både du och dina kollegor bättre.

En ny studie visar att människans bästa vän har en positiv inverkan på en arbetsplats. Stressen minskar hos både hundägaren och arbetskamraterna, som också trivs bättre på jobbet.

Enligt undersökningen, som redovisats i tidskriften International Journal of Workplace Health Management, så fungerar hunden på jobbet som en buffert mot stress under arbetsdagen.

Forskarna, från Virginia Commonweath-universitetet, undersökte anställda på ett företag i North Carolina, USA, omkring 550 personer, där omkring 20 till 30 hundar befann sig på arbetsplatsen varje dag. Personalen fick bedöma sin egen stress genom en enkät och lämna salivprov för att mäta stressnivåer.

Forskarna jämförde anställda som tar med sig hunden till arbetet, anställda som lämnar hunden hemma och personal som inte har något husdjur. Salivprover som togs på morgonen visade inga skillnader i stress mellan de olika grupperna, däremot så minskade den självrapporterade stressen under arbetsdagens lopp när anställa hade med sig hunden till jobbet. Däremot så ökade stressen för hundägarna när de inte hade sitt djur med sig på arbetsplatsen.

•Av en tidigare undersökning från SLU (Statens lantbruksuniversitet), redovisad av TT, framgår att mer än varannan hundägare skulle ta hunden med sig till jobbet om de fick. Men bara 16 procent gjorde det. Mer än hälften av arbetsgivarna, 59 procent, tyckte att en hund kunde bidra till en mer social och trivsam arbetsplats. Men två av tre arbetsgivare menade att allergier och hundrädsla kunde innebära problem.

•Hundar på en arbetsplats är förstås ett problem för allergiker, vilket en arbetsgivare bör ta hänsyn till. Några lagar eller förbud mot hund på jobbet finns inte. I Arbetsmiljölagen står det att ingen ska drabbas av ohälsa eller skada på jobbet. Arbetsgivaren skall enligt 3 kap 2 § vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. I föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete finns också skrivningar om att arbetsgivaren ska åtgärda risker för ohälsa.