De har sämst relationer på jobbet – här är listan

Här är listan över dem med sämsta relationer på jobbetRelationerna på jobbet gör många sjuka. Framför allt gäller det kvinnor i vård och omsorg.

Många blir sjuka av relationerna med arbetskamrater och chefer på jobbet. Förra året anmälde omkring 700 personer en arbetssjukdom orsakad av sådana problem. Anmälningar handlar om mobbning, utfrysning, kränkning och samarbetsproblem. Det kan gälla både förhållande till kollegor, chefer och kunder.

Det framgår av uppgifter som Arbetsmiljöverket tagit fram för Du&jobbet.

Åtta av tio anmälningar om relationsproblem kommer från kvinnor. Allra flest från undersköterskor, omvårdnadassistenter, barnskötare och undersköterskor som arbetar med äldreomsorg i hemmet. (Se hela listan härnere).

Utöver problem med relationer i jobbet anmäldes drygt 1 600 arbetssjukdomar av andra organisatoriska och sociala faktorer under 2011. Det handlar ofta om att personer har för mycket arbete eller att arbetstakten är för hög. Var fjärde anmäld arbetssjukdom rör därmed sådana faktorer. För kvinnor är det var tredje anmälan.

•Under 2011 var det 29 000 personer som skadade sig så illa i olyckor på jobbet att de blev sjukskrivna. Knappt 10 000 personer anmälde arbetssjukdomar.  57 dödsolyckor inträffade, 2010 var det 54 och 2009 var det 41 personer som omkom i dödsolyckor på arbetsplatserna.

Männen rapporterade fler arbetsolyckor som medförde frånvaro än kvinnor, totalt 16 300 mot 11 300. Det motsvarar 7 respektive 5 olyckor per 1 000 sysselsatta. Fler kvinnor anmäler arbetssjukdomar.
Jämfört med 2010 har arbetsolyckorna med frånvaron ökat med 2 procent och arbetssjukdomarna med 5 procent.  Sett i ett längre perspektiv har dock arbetsolyckorna minskat kraftigt, framför allt för män. För 30 år sedan var olyckorna bland män fyra gånger så många som bland kvinnorna (86 000 mot 21 000), det vill säga en relativ frekvens på 40 respektive 10.

Anmälda arbetssjukdomar 2011 om kränkning, utfrysning, mobbing per yrke.
(Gäller yrken med minst 5 anmälningar)

Undersköterska, omvårdnadsassistent86
Barnskötare38
Undersköterska, äldreomsorg i hemmet38
Vårdbiträde, äldre25
Förskollärare23
Vårdare, funktionshindrade23
Personlig assistent19
Undersköterska, sjukvård17
Undersköterska, äldreomsorg på institution13
Vårdare, äldre12
Kock11
Boendestödjare10
Lokalvårdare10
Vårdbiträde, hemtjänst10
Ekonomibiträde9
Fritidsledare8
Boendehandledare7
Polis, ospec7
Skötare mentalvård7
Skötare psykiatrisk vård6
Busschaufför5
Elevassistent5
Facklig förtroendevald5
Grundskollärare5
Omsorgsassistent i hemmet5
Vårdare, psykiskt funktionshindrade5