Årets dominerande värdering är – kostnadsjakt!

Årets dominerande värdering - kostnadsjaktKostnadsjakt är det som mest präglar arbetsplatser i Sverige, men egentligen borde det vara de anställdas hälsa.

Det framgår av den s k Sverigestudien, som är ett initiativ från bl a Skanska och Sveriges Kommuner och Landsting. Den mäter årligen kultur och värderingar i Sverige i enkätform. Undersökningen redovisas för femte året i rad och har besvarats av cirka 2 000 personer. De har bland annat fått beskriva vilka egenskaper som bäst beskriver deras arbetsplats. Men också vad de önskar skulle prägla jobbet.

Årets resultat visar att kostnadsjakt numera är den värdering som allra flest anser präglar arbetsplatsen. Tre av tio använder det ordet för att beskriva jobbet.

Bara 19 procent anser att det är de anställdas hälsa som utmärker arbetet. Däremot använder mer än hälften, 53 procent, de orden för att beskriva vad som är mest önskvärt för att kunna prestera optimalt. Det gör att hälsan är det område där gapet mellan önskat och nuvarande läge är som störst.

Anställdas hälsa i fokus efterfrågas mest av personal i offentlig sektor. Men det förekommer inte alls när de offentliganställda ska ange nuvarande kultur på arbetsplatsen.

Bland de värderingar som i år bedömts som vanligast på jobbet följer efter kostnadsjakten: lagarbete, ansvar, resultatinriktat och – förvirring.

De värderingarna vi önskar borde prägla arbetet är efter anställdas hälsa: humor/glädje, lagarbete, erkännande av anställda och ansvar.

Det ord som skiljer oss från andra länder, där likande studier gjorts, är förvirring.

Kundtillfredsställelse finns på topp tio för önskade värderingar utom i Sverige, där det hamnar på plats 47.