Ge utrymme för hjärnvila

VÄLMÅENDE Mentala tallriksmodellen ger ett tankestöd för att jobba med psykiskt välmående. Prata om hjärnans behov på arbetsplatsen, återhämtning kan inte sparas till helgen och semestern. Det råder hjärnforskaren Sissela Nutley som är aktuell med boken Hälsosegrar.

Läkare har sällan kontakt med arbetsgivare

SJUKSKRIVNING Nästan nio av tio läkare i primärvården anser att ett sjukskrivningsbeslut blir bättre om de har kontakt med patientens arbetsgivare. Det är dock bara fyra av tio som har den kontakten. Det framkommer i en avhandling vid Göteborgs universitet som lyfter flera utmaningar för läkare vid sjukskrivning för psykisk ohälsa.

Krävande rehab vid postcovid

REHAB Den som drabbats av postcovid behöver ofta rehabilitering för att komma tillbaka till jobbet. Det kan handla om allt från konditionsträning till minnesövningar. De flesta blir bättre, men det kan gå långsamt, säger de experter som Du&jobbet talat med.

Återhämta i små portioner och ofta

Tänk kring återhämtning som med mat. Du behöver äta flera gånger om dagen och inte bara på semestern. Det är också bra att äta varierat och planera för måltiderna. Råden kommer från Niclas Almén, specialistpsykolog och stressforskare, som vill nyansera vad återhämtning är.