Brandmannatestet

Kvinnliga brandmän är fortfarande ovanligt. Det finns bara omkring 60 kvinnor i hela landet som är brandmän, motsvarande 1,1procent av hela kåren.