Våra experter

Jan Enqvist

Arbetsmiljö

Jan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor – alltifrån skyddsskor till omorganisationer.

Anna Sporrong

Sjukskrivning, rehab

Anna Sporrong, Sporrong Rehabpartner AB, utbildar och handleder arbetsgivare samt rehabkoordinatorer inom sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen. Anna har närmare 20 års yrkeserfarenhet som utbildare, föreläsare och rehabkonsult .

Robin Öberg

Missbruk

Robin Öberg är konsult på Alna Sverige som verkar för att förebygga alkohol- och drogproblem på arbetsplatserna.

Björn Alquist

Björn Alquist

Arbetsrätt

Arbetsrättsjurist

Patrik Nyström

Patrik Nyström

Samarbete och kommunikation

Patrik Nyström är leg psykolog, med inriktning arbets- och organisationspsykologi. Hans specialområden är teamutveckling, konflikthantering och chefsutveckling.