Vilka frågor är viktiga vid skyddsrond i idrottshallen?

Vad är viktigt ang. arbetsmiljön och säkerheten i skolornas idrottshallar?
Vi ska genomföra skyddsrond på vår skola. Innan dess ska eleverna få tycka till om förhållandena i vår gympahall. Jag vill ställa några bra frågor till dem. Vilka frågor föreslår ni?

SVAR: Bra att ni involverar eleverna i denna process. Ta gärna med elevskyddsombuden i framtagandet av frågor, så blir det extra verklighetsförankrat. Här kommer några exempel på frågor som kan vara viktiga i en idrottshall: - Säkra redskap - Risker pga slitage - Underhåll - Hygien i t ex omklädningsrum, halkrisk i duschrum - Ventilation - Trivsel, hur undvika att negativa gruppsituationer uppstår - Brandskydd och utrymning - Elevinflytande - Kompetent/utbildad ledare/lärare, säkerhetsrutiner vid vikarie osv Utgå gärna ifrån era värdeord (era mål med idrottsverksamheten) och vad läroplanen säger ni ska uppnå med verksamheten och jämför med verkligheten. Har ni arbetsmiljörond/skyddsrond i övriga skolan kan ni utgå från dessa allmänna frågor och lägga till specifika. Ni kan också gå igenom eventuell skadestatistik kopplat till idrottsundervisningen. Finns det mönster i detta? Dvs när skadar sig elever och varför och vad kan vi göra åt det? Arbetsmiljöverket har en temasida om skolan på sin hemsida: http://www.av.se/teman/skolan/