Vilka frågor är viktiga vid skyddsrond i idrottshallen?

Vad är viktigt ang. arbetsmiljön och säkerheten i skolornas idrottshallar? Vi ska genomföra skyddsrond på vår skola. Innan dess ska eleverna få tycka till om förhållandena i vår gympahall. Jag vill ställa några bra frågor till dem. Vilka frågor föreslår…

Är arbetsmiljön eller skolplikten viktigast?

Vad går före – arbetsmiljön eller skolplikten? Jag jobbar på en grundskola som haft det väldigt stöktig. Det har framförallt varit en elev i högstadiet som varit drivande och legat bakom mycket av problemen. Det har varit våld, hot av…