Vad är det för skillnad på olika arbetsmiljöcertifieringar?

Vi är intresserade av att arbetsmiljöcertifiera oss, men behöver veta lite mer. Vad är till exempel skillnaden mellan Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 och OHSAS 18001?

SVAR: Att certifiera sitt arbetsmiljöarbete handlar om att skapa ett fungerande arbetsmiljöledningssystem för arbetsplatsen. Inte sällan samordnas arbetsmiljö med kvalitets- och miljöarbete. Att jobba med sitt arbetsmiljöarbete är inte bara ett myndighetskrav, utan alltmer ett kundkrav och en konkurrensfaktor. Möjligheter till Arbetsmiljöcertifiering finns nu, enligt såväl föreskriften AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som OHSAS 18001. OHSAS är en internationell teknisk specifikation för arbetsmiljöledningssystem som används i många länder. Den liknar en standard med 60 s k skall-krav. Swedac har ackrediterat ett antal certifieringsorgan (DNV, LRQA m fl) som godkänner/bedömer företags arbetsmiljöarbete. Hos merparten av certifieringsorganen kan man bli certifierad enligt såväl SAM-föreskriften som OHSAS. I dagsläget är ett antal hundra företag/organisationer certifierade. Utöver dessa har olika varianter på certifieringar också växt fram, t ex Företagarnas riksorganisations FR 2000, där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är i ett integrerat system. Många mindre företag och kedjor med många små arbetsplatser har anslutit sig till detta system. Litteratur i ämnet, standarder och kravdokumentet OHSAS säljs av SIS Forum (www.sis.se). SAM-föreskriften säljs av Arbetsmiljöverket (www.av.se). Många utbildningsorganisationer, bl a Arbetsmiljöforum och h9 har kurser om arbetsmiljöledningssystem och certifiering.