Finns checklista för riskbedömning av omorganisation?

Hur skall vi göra en ”mjuk” riskbedömning när vi gör en omorganisation eller en ny organisation? Finns det någon checklista som är att rekommendera?

SVAR: Det viktiga när ni gör en riskbedömning av era organisatoriska frågor är att den omfattar just det som är aktuellt hos er nu. Ni behöver inventera de farhågor som finns och de möjliga negativa verkningar som förändringen kan medföra. Ni ska också bedöma riskernas allvar. En enkel och lättillgänglig checklista finns form av gratisbroschyr på Arbetsmiljöverket: "Att förutse konsekvenser (ADI 575), ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten". Beställ eller se den på deras webbsida: www.av.se. I höst (9 september) genomför vi en utbildningsdag på det här temat: Riskbedömning av psykosociala risker. Läs mer här »