Får personalrepresentanterna nekas att delta i hanteringen av den psykosociala mätningen?

Vi brukar köra en psykosocial enkät vartannat år och ända tills nu och för att garantera personalens anonymitet var det skyddsombud och de olika fackrepresentanterna som samlade alla ifyllda enkäter från personalen och gjorde en syntes som sedan diskuterades i skyddskomittén med styrelsen. Men en kollega sa till mig att enligt lagen måste det vara arbetsgivaren som ska samla allt och göra syntesen utan inblandning av personalrepresentant.
Om detta är sant, hur kan man garantera personalens anonymitet och att arbetsgivaren inte tar bort viss kritik eller börjar trakassera de som vågar säga sitt?
Kan du hjälpa mig och säga hur man måste göra för att rätt ska vara rätt ?

SVAR: Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret både för arbetsmiljön och att det genomförs undersökningar hos er. Skyddsombudets roll är att delta i t ex skyddsrond eller hjälpa till att ta fram underlag/frågeområden till enkät osv. I rollen ingår också att "vaka" över att arbetsgivaren sköter arbetsmiljöarbetet, och där kommer man nog till kärnan i din fråga. Om ni misstänker att resultatet manipuleras, behöver ni delta i sammanställningen. Det kan ju räcka att ni får kopior på orginalenkätsvaren, så kan ni jämföra med den färdiga syntesen sedan. Den delaktigheten bör skyddsombudet kunna ställa krav på. Ni kan väl ha helt anonyma enkäter, för att avdramatisera detta? Enkäter, till skillnad från flera andra undersökningsmetoder, används ju oftast för att garantera anonymiteten, och kan leda till att man får fram sådant som inte kommer fram i andra sammanhang. Men är man inte intresserad av att få reda på vad folk tycker, så kan man lika gärna låta bli att fråga. Det skapar en stor frustration bland medarbetarna att öppenhjärtigt dela med sig av information om det psykosociala klimatet. En psykosocial skyddsrond leder till stora förväntningar på att det "ska hända något" - att något ska förbättras. Att mäta utan att åtgärda efteråt eller att mäta med syfte att trakassera personalen, kommer leda till en stor misstroendeklyfta mellan personal och ledning. Det är inte den psykosociala mätningens syfte. Ledningen behöver bestämma sig för varför man gör den psykosociala mätningen och vad dessa ska leda till. Dessa ingångsvärden behöver personalen också få ta del av, inför mätningen, så man vet vad som gäller och förväntas av en. Du undrar om resultatet ska tas fram "utan inblandning av personal representant" men så är det inte formulerat i Arbetsmiljölagen. Snarare tvärtom - skyddsombuden ska ha inflytande i den här processen, men det är en balansgång mellan delaktighet och ansvar, som jag skrev ovan. Vissa skyddsombud i en del organisationer får ta för stort ansvar och ordna undersökningarna helt själva, och det är inte heller meningen, för då har man som ledare försökt delegera bort sitt arbetsmiljöansvar (vilket inte går).