Vad har jag för rätt som skyddsombud?

Jag arbetar som skyddsombud på en mindre avdelning. En av tjänsterna bedrivs dock inne i en fabrik, avskild ifrån min avdelning. Inne i fabriken finns det också ett skyddsombud.
Min chef vill nu att även jag ska rotera in på tjänsten inne i fabriken. Jag anser då att jag inte längre har uppsikt över mina arbetskamrater. Och att onödig tid går till spillo? Vad kan jag göra? Chefen tycker att skyddsombudet i fabriken kan rycka in vid behov.

SVAR: Enligt §5 i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (https://lagen.nu/1974:358) har du eller din fackliga organisation rätt till överläggning i frågan, förutsatt att det inte gått mer än en vecka sedan den väcktes. Emellertid förstår jag inte din farhåga att inte längre "ha uppsikt över mina arbetskamrater". Att sörja för deras säkerhet är arbetsgivarens sak, skyddsombudets är att se till att arbetsgivaren fullgör denna uppgift. Men om det stämmer att riskbilden är sådan att du behöver vara ständigt närvarande, alltså inte kan sköta ditt skyddsombudsuppdrag "på distans", ska du anföra kap 6 § 10 i arbetsmiljölagen, som säger att skyddsombud inte får hindras att utföra sitt uppdrag. Din chefs argument om fabrikens skyddsombud som stand-in håller inte: skyddsombudet företräder exakt dem som valt honom eller henne, direkt eller via facklig organisation.