Skyddsombudet sköter sig inte!

Hur gör man om varken personalen eller arbetsgivaren har förtroende för skyddsombudet? Skyddsombudet jobbar heller inte för hela personalen utan sätter sina egna bekymmer i första rummet. Vad gör man? Vi har flera olika fackförbund på vår arbetsplats, men SFHL är det största, hur gör vi när vi ska välja nytt ombud. Får alla rösta eller är det bara det facket som har flest anslutna som får välja?

SVAR: Ett skyddsombud är antingen tillsatt av facket eller valt av arbetskamrater oavsett facklig tillhörighet. Det är också dessa respektive grupperingar som avsätter det utsedda eller valda skyddsombudet. Att ett skyddsombud inte tar uppdraget på allvar är tillräckligt för att avsätta honom eller henne. Det kan dock leda till onödig konflikt att som första steg kräva avsättning. Gör först klart för skyddsombudet att ni inte anser uppdraget väl skött och framhåll möjligheten att bättra sig – till exempel genom utbildning (det finns skyddsombudskurser).