Hur kan jag stötta avsatt chef?

Vi är mitt i en större omorganisation och en av företagets avdelningar kommer att delas upp. Chefen för denna avdelning har ingen plats i den nya organisationen utan ska vara behjälplig med ”implementeringen” fram till sin pensionering. I samma stund som den nya organisationen meddelades så skars denna chef av från allt: information, sändlistor, möten, etc. Personen blev i ett slag en icke existerande person. Att denna person mår dåligt behöver jag väl knappast tillägga.
Vad kan jag som skyddsombud göra?

SVAR: Om hanteringen av omorganisationen skett utan att företagets personalavdelning varit inkopplad, kontakta den. Med arbetsgivaren ska du upp frågan om hur en god arbetsmiljö kan skapas för den drabbade chefen. Det är upprörande okänsligt att frånta honom alla tecken på att fortfarande vara någon att räkna med; kriterier för kränkande särbehandling (AFS 1993:17) handlar om just sådant agerande. Men det är svårt att få en okänslig arbetsgivare att medge sin brist. Därför är det bättre att föra fram arbetsmiljölagens 2 kapitel 1 § och påpeka att den överträtts eller riskerar göra det. Börja mjukt: beskriv situationen och begär åtgärder, blir din propå inte väl mottagen, öka trycket. Du kan till slut vända dig till Arbetsmiljöinspektionen med detaljerna kring hur saken skötts, som därefter tar ställning till om de kan ingripa.