Vilken kompetens kan man kräva av en rehab-ansvarig?

Vi har en rehab-ansvarig på mitt jobb som inte är bra. Hon är väldigt okunnig i sitt jobb med personalen som behöver rehab-hjälp.
Vilken utbildning ska en rehab-ansvarig ha? Jag vill ha en som kan sitt jobb.

SVAR: Den utbildning/kompetens som rehabansvarig hos en viss arbetsgivare behöver ska dennes arbetsgivare svara för att personen har. Antingen så kanske man anställer en person med den utbildningen/kompetensen man som arbetsgivare kräver, eller så väljer man att vidareutbilda redan befintlig personal.