Chefen tror inte jag är sjuk

Kan chefen ifrågasätta min sjukskrivning?

SVAR: Om du är sjuk längre än sju dagar ska du lämna in ett läkarintyg till din arbetsgivare och då har en läkare tagit ställning till medicinska orsaker som gör att du inte kan utföra dina arbetsuppgifter. Många gånger saknar sjukskrivande läkare information om arbetsplatsen. Det gör att det kan vara svårt för läkaren att göra en helt korrekt bedömning av hur din sjukdom sätter ner din förmåga att arbeta. Här kan arbetsgivaren vara av en annan åsikt och då är det alltid att rekommendera att ni gemensamt konsulterar en företagsläkare. Ibland kan en arbetsgivare tillfälligt anpassa arbetsuppgifter så man ändå kan jobba trots sjukdom. För att illustrera med ett exempel: En resande säljare som kör bil hela dagarna bryter benet. Benet gipsas ett antal veckor och medför att medarbetaren inte kan köra bil. Läkaren sjukskriver 100 procent. Arbetsgivaren kan däremot erbjuda medarbetaren att jobba inne på kontoret med vissa administrativa arbetsuppgifter, medarbetaren arbetar 100 procent istället i tillfälligt anpassade arbetsuppgifter. Om din chef ifrågasätter din sjukskrivning så är A och O vad orsaken till ifrågasättandet består av.