Mobbad av chefen och facket!

Vad ska man göra när mobbning, trakasserier och förtal tar överhand på en arbetsplats, och där arbetsledare och fackliga företrädare är en del av problemet?
Detta fall gäller ett statligt företag med en otäck kultur i fackliga frågor och chefskap.

SVAR: Situationen du beskriver är mycket svår, men tyvärr inte särskilt ovanlig. Arbetsmiljöverkets föreskrift Kränkande särbehandling (AFS 1993:17) är skriven med fokus på att arbetsgivaren ska ta tag i arbetsmiljöproblemen, vilket blir svårt om arbetsgivaren är mobbaren. Då har lagstiftare och samhälle tänkt sig att facket ska agera räddare i nöden. Men om dessa är i maskopi så är man ganska ensam. Du kan söka dig högre upp till central fackförbundsnivå om det inte funkar lokalt, och du bör informera högsta ledningen (arbetsledarnas chefer). Kan du prata med företagshälsovården eller personalavdelningen? Här är några tips på var du kan få veta mer: Föreningen Stopp jobbar mot kränkande särbehandling i arbetslivet. www.foreningenstopp.se, jourtel 08-770 03 17. Här finns bred erfarenhet av rådgivning i problematiska situationer.De har ett nätverk med jurister, läkare osv och har haft kontakt med svåra fall. Men om arbetsplatsen är outhärdlig är nog sista utvägen att söka sig därifrån för att klara sitt eget skinn. Självförtroendet brukar aldrig må bra av att man biter sig fast och väntar på att få upprättelse. Det finns arbetsplatser som är sjuka organisationer som i princip producerar syndabockar! Arbetsmiljöforum säljer Mobbningsboken, en handbok för drabbade, skyddsombud, chefer och arbetskamrater/närstående. Se bokshopen på hemsidan, www.arbetsmiljoforum.se.