Måste vi stå ut med vikarien som anklagar oss för utfrysning?

Vi har en vikarie hos oss som inte fungerar väl vare sig arbetsmässigt eller socialt i gruppen. Vi är otroligt besvikna eftersom hon inte alls agerar självgående eller självtänkande i arbetet. Vi har en extrem arbetsbörda, och känner inte att vi har tid, utrymme eller intresse av detta krångel. Vi har varnat vår chef upprepade gånger för att hon kan komma att uppfatta oss som utfrysare då hon inte verkar kunna dra ett streck mellan arbetsliv och privatliv. Vi har även tagit kontakt med huvudskyddsombudet på arbetsplatsen efter hänvisning från facket, då vi inte längre velat gå till vår chef med risk för att verka tjatiga.
Detta ledde till att vikarien gick till chefen och anklagade oss för utfrysning.
Vi har efter detta fått ha enskilda samtal med chefen där han av oss kräver att vi är sociala under resten av vikariatet. Han säger att hon inte orkar konfrontera oss med vad vi gjort och vi får alltså ingen chans att få veta vad hon sagt om oss.
Genom hela vikariatet har vi upprepat för vår chef att vi gärna tar ett möte med henne om hennes sociala och arbetsmässiga beteende, men det har inte skett. Vi har inte velat ta upp detta med henne enskilt utan under ett ordnat samtal med vår chef. Jag tycker att det är väldigt dåligt att vi inte kan prata om problemen i grupp.
Vad kan man göra? Det vi har varnat för har hänt och det känns som om allt vänds mot oss fastän vi varit tydliga mot vår chef och andra ansvariga från början. Nu har vi blivit de svarta fåren. Jag orkar inte gå vidare till någon annan och göra en ännu större sak av det hela, samtidigt är vikariatet långt ifrån slut och vår arbetsbörda kommer inom kort att nå en topp. Och vi vill ju bara göra ett bra arbete!

SVAR: Det är svårt att svara tydligt på hur man löser en sådan situation, vi har endast din version. Man behöver allas versioner - arbetsgivarens, arbetskamraters och även av de två som är inblandade, för att kunna ge bra råd. Något som inte framkommer är om du talat med vikarien personligen om hur du upplever henne. Det råd vi kan ge dig är väl kanske att acceptera vikarien tills vikariatet går ut. Arbetsgivaren har bestämt att hon ska arbeta tiden ut, hon har påtalat att hon känner sig utsatt och enligt lag är det ju den som känner sig utsatt vars upplevelse som räknas. Du har gått till högre chef/skyddsombud och förklarat situationen, sedan är det upp till dem och lösa situationen, fortsätter du nu så är det risk att det kan räknas som försök till utfrysning oavsett hur situationen såg ut från början.