Vilka föreskrifter är viktiga för vårdjobb?

Vilka föreskrifter tycker du är viktigast att känna till för ett nytt skyddsombud inom vården? Är nyvald och vet inte riktigt i vilken ände jag ska börja. Det har inte funnits något skyddsombud så jag har ingen att fråga.

SVAR: Jag utgår från att du arbetar på en förhållandevis liten vårdcentral, eftersom det inte funnits skyddsombud där tidigare. Den mest grundläggande föreskriften är den om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1, som ålägger arbetsgivaren att ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa”. Det är skyddsombudets roll att kontrollera att sådan framförhållning äger rum. I vården är stress och överbelastningsskador vanliga. Föreskrifter som gäller dessa risker är den nya AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö samt AFS 2012:2 Belastningsergonomi. Beroende på vad som utförs på arbetsplatsen kan sedan ett antal mer specifika föreskrifter bli aktuella: om smitta (2014:7), cytostatika (2005:5), våld och hot (1993:2), ensamarbete (1982:3) etc. På Arbetsmiljöverkets hemsida tas de olika riskerna upp. Vårdförbundet har information riktad till nyblivna skyddsombud och om enheten inte hör till en större sådan med huvudskyddsombud – som ska samordna skyddsombuden - kan du vända dig till det regionala skyddsombudet för råd, stöd och hjälp.