Vem ska ta hand om sysslolösa praktikanter?

Till vår arbetsplats kommer många praktikanter, en del har varit arbetslösa, andra går en utbildning. Det finns ingen plan för vem som ska ta hand om dem vad jag märkt, eller vad de ska göra och jag vet flera som känner sig stressade av detta. Jag försöker låta dem gå med mig, men det blir ibland tröttande. Cheferna syns sällan till. Det känns heller inte kul när de inte har något att göra.

SVAR: Det verkar som om ingen analys gjorts före arbetsledningens beslut att ta emot praktikanter. Både rimliga arbetsuppgifter för dem, och vilka resurser för handledning som finns borde ha utretts. På detta sätt är din arbetsplats långtifrån unik. Observera att för praktikanter yngre än 18 år har arbetsmiljölagen lagtext om minderåriga (kap. 5). Du har varit vänlig nog att ta dig an praktikanter, och på så sätt avlastat arbetsledningen ett problem. Du kan avstå från att göra det frivilligt, alltså bara låta bli – problemet är arbetsledningens, men det kan vara svårt att inte engagera sig; det är, som du skriver ”inte kul” med sysslolösa praktikanter. Påpeka för din chef att problemet finns och begär besked om hur det ska lösas. Det kan sluta med att du åläggs det övergripande ansvaret för praktikanter, men då ska du begära att arbetsledningen listar vilka arbetsuppgifterna för praktikanter ska vara, och att du ges tid att sköta handledningen, d v s delvis befrias från annat.